Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

zlozenie-sprawozdania-finansowegoObowiązkiem każdego przedsiębiorcy, w którego firmie prowadzona jest pełna księgowość jest sporządzania pod każdym okresie obrachunkowym sprawozdania finansowego. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować wysokimi karami. Kary te od 1 stycznia 2015 roku określa nowy artykuł w Kodeksie Karnym Skarbowym. Nakłada on karę grzywny za niezłożenie sprawozdania finansowego w odpowiednim terminie. Wysokość kary za niezłożenie sprawozdania finansowego może sięgać nawet 37 tysięcy złotych.

Sporządzenie sprawozdania finansowego to nie wszystko do czego zobowiązany jest przedsiębiorca. Prawidłowo sporządzone, zatwierdzone przez odpowiedni organ lub właścicieli sprawozdanie finansowe należy we właściwym terminie (na ogół jest to 30 czerwca) w sposób elektroniczny złożyć w KRS lub RDF i opublikować w MSiG. Czasem na przedsiębiorcy może też ciążyć obowiązek przeprowadzenia audytu finansowego nad sporządzonym sprawozdaniem i złożenia w urzędach opinie z jego przebiegu.

Na końcu dzisiejszego postu warto przypomnieć, że do sporządzania sprawozdania zobowiązane są jednostki takie jak:

  • spółki handlowe kapitałowe,
  • spółki handlowe osobowe – komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółki jawne i partnerskie (po przekroczeniu limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych),
  • spółki cywilne (po przekroczeniu limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych),
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa oraz NPB.