Kontrola podatkowa

kontrola podatkowa

 

Nie od dzisiaj wiadomo, iż kontrola skarbowa wywołuje u przedsiębiorców przerażenie i drżenie na samą myśl. Należy jednak znać kilka faktów, które ściśle wiążą się z przeprowadzaniem w firmie kontroli, a które znać powinien każdy przedsiębiorca.

Okazuje się, iż o każdej kontroli skarbowej organ podatkowy ma obowiązek powiadomienia przedsiębiorcy. Każda kontrola nie może być wszczęta wcześniej niż po upływie 7 dni, a nie później niż 30 dni od dostarczenia przedsiębiorcy zawiadomienia. W przypadku rozpoczęcia kontroli we wcześniejszym terminie, organ podatkowy musi otrzymać zgodę przedsiębiorcy. Warto pamiętać, iż przedsiębiorca nie ma obowiązku wyrażenia zgody i tym samym nie zostaną przeciwko niemu wyciągnięte konsekwencje prawne.

Ignorowanie korespondencji dotyczącej kontroli skarbowej nic nie da, ponieważ organ kontrolujący z pewnością nie zrezygnuje z tego zamiaru. Okazuje się, że w przypadku nieodebrania pisma, po 7 dniach od doręczenia drugiego awiza, pismo zostaje uznane jako doręczone, a z kolei przedsiębiorca w każdej chwili może spodziewać się kontroli.

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, aby przed podpisaniem każdego dokumentu/formularza, bardzo porządnie się z nim zapoznać. Otóż jak się okazuje w formularzu ZAW-K pod częścią D, gdzie znajduje się miejsce na podpis, w dodatkowej części E znajduje się miejsce na podpis, którego złożenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie w przedsiębiorstwie kontroli w trybie natychmiastowym.