Księgi rachunkowe

Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się za pomocą ksiąg rachunkowych. Wymogiem jest prowadzenie tych ksiąg w języku polskim oraz polskiej walucie. Ustawa o rachunkowości wskazuje dzień otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych. Następuje on maksymalnie po 15 dniach od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

Księgi rachunkowe najlepiej prowadzić w siedzibie zarządu jednostki. Oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie, bo można także korzystać z pomocy innych jednostek np. biura rachunkowego co jest wygodnym rozwiązaniem

W księgach rachunkowych muszą zostać zawarte wszelkie operacje gospodarcze, w zapisie których uwzględnić należy:
– dokument potwierdzający istnienie operacji gospodarczej,
– datę operacji gospodarczej,
– kwotę dotycząca tej operacji,
– treść operacji.

Dzięki poprawnemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zapewnia się rzetelny obraz jednostki gospodarczej oraz zyskuje możliwość dokonywania prawidłowych rozliczeń.

 

Dowiedz się więcej o: KSIĘGOWOŚĆ!