Księgowość fundacji oraz stowarzyszeń

Jaka księgowość powinna być prowadzona w fundacjach oraz stowarzyszeniach? Z racji tego, że są to organizacje pozarządowe zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej.

W ramach tej formy księgowości należy przedstawić co roczne sprawozdanie finansowe oraz prowadzić księgi rachunkowe zgodne z zasadami Ustawy o Rachunkowości.

Księgowość w tych organizacjach może być prowadzona na zasadzie wolontariatu lub poprzez powierzenie jej specjalistom biura rachunkowego.

Stowarzyszenia oraz fundacje zobowiązane są do opracowania “polityki rachunkowości” według której prowadzone będą księgi rachunkowe. Określa ona m.in.:
– plan kont
– przechowywanie dokumentacji
– sposób amortyzowania środków trwałych

Uwaga!
Organizacja pozarządowa ma możliwość wyboru również księgowości uproszczonej (uproszczona ewidencja przychodów i kosztów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *