Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona to podstawowe i proste zasady gromadzenia danych finansowych. Określa zobowiązania podatkowe małych firm, a jej głównym celem jest obliczenie podatku.

Księgowość uproszczona w przeciwieństwie do pełnej jest o wiele prostsza. Jej podstawowymi zaletami są: niskie ceny oraz łatwość w prowadzeniu.

Jednak ma również wady: niedostępność dla wszystkich form gospodarczych oraz brak dokonywania szerszych analiz finansowych.

Wyróżniamy 3 podstawowe formy księgowość uproszonej:

  1. karta podatkowa
  2. ryczałt od przychodów ewidencyjnych
  3. podatkowa księga przychodów i rozchodów

uproszczona-ksiegowosc

Karta podatkowa polega na płaceniu stałej, określonej ceny miesięcznej. Jednak wysokość kwoty jest zależna od wielu czynników np. ilości mieszkańców zamieszkujących miasto w którym jest prowadzona dana działalność gospodarcza, ilości zatrudnianych pracowników czy rodzaju działalności. Podstawą płatności jest decyzja Urzędu Skarbowego, która jest wydana na wniosek podatnika.  Nie musi on składać deklaracji podatkowej z racji ustalonej wysokości podatku, musi jedynie go opłacać co miesiąc.

Ryczałt od przychodów ewidencyjnych polega na płaceniu podatku jest on zależny od przychodu (pomijając koszty). Jego stawki są mniejsza od standardowych stawek podatku. Płacimy od tego co sprzedamy. Nie ma znaczenia czy w danym miesiącu zarobiliśmy czy też nie. Wysokość stawki jest zależna od wykonywanej działalności i wynosi 20% 17% 8,5% 5,5% i 3%. Ewidencje możemy prowadzić w formie elektronicznej bądź tradycyjnej papierowej formie, prowadzi się ją osobno na każdy rok i nie trzeba także informować Urzędu Skarbowego o założeniu takiej formy.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) polega na sumowaniu kosztów i przychodów w specjalnej księdze oraz płaceniu różnicy.  Wychodzi to często na plus, bo przy stracie nie płacimy nic. Należy zapisywać każdy przychód ze sprzedaży, zakup towarów a także inne wydatki i rejestrowanie tego w księdze.W jej oparciu dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania. Wysokość stawki wynosi: 18% 19% lub 32%. Jest to zależne od dochodu.