Księgowość w 2016 roku!

Kolejne zmiany w księgowości czekają już od 2016 roku! Powodem jest opublikowany przez Narodowy Bank Polski – średni kurs euro. Zmieni on wysokość limitów księgowych, dotyczących rozliczeń z podatku VAT oraz prowadzenia pełnej księgowości, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz rozliczeń bezgotówkowych.

Nowy średni kurs euro na dzień 30 września 2015 roku wyniósł: 4,2437 złotych. 

Status małego podatnika na potrzeby podatku VAT, CIT oraz PIT posiadać będą przedsiębiorcy, których roczny obrót z sprzedaży netto nie przekroczy 5.092.000 złotych (1.200.000 euro). 

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego będzie możliwe, gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekroczy 212.000 złotych (50.000 euro).  

Rozliczanie w formach gotówkowych będzie dopuszczalne, gdy wartość jednorazowej transakcji nie przekroczy 15.000 euro w przeliczeniu na złotówki – 64.106 złotych.

Aktualizacja:

Od 2017 roku obniżono wartość transakcji, za które płatność może być regulowana gotówką. Zmiana jest znacząca, ponieważ limit ten zmalał z 15 000 euro do 15 000 złotych. 

Jednorazowa amortyzacja na rok 2020, po przeliczeniu średniego kursu euro wynosi 219 000 zł (50 000 euro).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.