Księgowość w 2016 roku!

Kolejne zmiany w księgowości czekają już od 2016 roku! Powodem jest opublikowany przez Narodowy Bank Polski – średni kurs euro. Zmieni on wysokość limitów księgowych, dotyczących rozliczeń z podatku VAT oraz prowadzenia pełnej księgowości, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz rozliczeń bezgotówkowych.

Nowy średni kurs euro na dzień 30 września 2015 roku wyniósł: 4,2437 złotych. 

Status małego podatnika na potrzeby podatku VAT, CIT oraz PIT posiadać będą przedsiębiorcy, których roczny obrót z sprzedaży netto nie przekroczy 5.092.000 złotych (1.200.000 euro). 

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego będzie możliwe, gdy wartość początkowa środka trwałego nie przekroczy 212.000 złotych (50.000 euro).  

Rozliczanie w formach gotówkowych będzie dopuszczalne, gdy wartość jednorazowej transakcji nie przekroczy 15.000 euro w przeliczeniu na złotówki – 64.106 złotych.

Aktualizacja:

Od 2017 roku obniżono wartość transakcji, za które płatność może być regulowana gotówką. Zmiana jest znacząca, ponieważ limit ten zmalał z 15 000 euro do 15 000 złotych. 

Jednorazowa amortyzacja na rok 2020, po przeliczeniu średniego kursu euro wynosi 219 000 zł (50 000 euro).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *