Księgowość

Księgowość w firmie jest podstawowym elementem rachunkowości. Każda działalność gospodarcza niezależnie od jej wielkości jest zobligowana do jej prowadzenia. Polega na prowadzeniu dokumentacji związanej z przychodami i wydatkami, a później rozliczaniu się na tej podstawie ze wspólnikami a także Urzędem Skarbowym. 

Wyróżniamy 2 formy prowadzenia księgowości

  • księgowość pełna 
  • księgowość uproszczona 

Dla kogo księgowość pełna i uproszczona?

Księgowość pełną są zobligowane do prowadzenie spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, organizacje), spółki cywilne,  a także osoby fizyczne i spółki cywilne i jawne osób fizycznych, których przychód netto za poprzedni rok obrotowy przekroczył wartość 1 200 000 euro.

Księgowość uproszczoną prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro.