Kto w firmie odpowiada za uchybienia skarbowe?

Podatnicy zobowiązani są do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Wszelkie nieprawidłowości oraz nadużycia, które klasyfikują się jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe wiążą się z poważnymi karami, zazwyczaj w formie wysokiej grzywny.

Odpowiedzialność karną ponosi konkretna osoba, która dopuściła się danego czynu. Z jej wskazaniem zazwyczaj nie ma najmniejszych problemów, gdyż za sporządzoną deklarację odpowiada podatnik, będący osobą fizyczną, który podpisał ten dokument.
Sytuacja wygląda inaczej gdy przygotowanie rozliczeń przekażemy specjalnie zatrudnionej w tym celu jednostce, upoważnionej do działalności z zakresu sporządzania deklaracji podatkowych. Wówczas do odpowiedzialności pociągnięte zostaną osoby, które daną deklarację przygotowały.
Jest to w pełni uzasadnione, gdyż karanie przedsiębiorcy, który podpisuje deklarację sporządzoną przez pracownika wierząc w jej poprawność, pozbawiłoby sensu korzystanie z usług księgowych.