Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy może być podyktowana np. trudną sytuacją finansową firmy, jej restrukturyzacją czy zmianą profilu działalności. Pracodawca musi jednak pamiętać, że zwalnianemu z tego powodu pracownikowi przysługują takie same prawa jak przy rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem. I tak przedsiębiorca musi zapewnić pracownikowi:

  • odpowiedni okres wypowiedzenia,
  • prawo do wykorzystania pozostałego urlopu wypoczynkowego lub wypłatę ekwiwalentu,
  • dni wolne na poszukiwanie pracy, jeśli takie mu przysługują.

Pracodawca niekiedy może być zobowiązany do wypłacenia pracownikom odprawy pieniężnej. Przysługują im one jedynie w sytuacji, gdy umowa ulega rozwiązaniu z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje minimum 20 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *