Limit prowadzenia pełnej księgowości w 2015 roku

Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia księgowości w swojej działalności gospodarczej. 

Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są wszystkie podmioty, których przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczył wartość kwoty 1 200 000 euro.

NBP w dniu 30 września 2014 roku ogłosił średni kurs 1 euro, który wynosił 4,1755 zł. Zgodnie z nim limit regulujący prowadzenie ksiąg handlowych wynosi  5 010 600 zł.

Przedsiębiorstwa, które przekroczyły tą kwotę, będą musiały w 2015 roku prowadzić pełną księgowość.

Akty prawne, które regulują informacje dotyczące ksiąg handlowych:

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

rachunkowosc-pelna