Limit przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – 2017 r.

Księga Przychodów i Rozchodów to jedna z form księgowości uproszczonej, która polega na określaniu przychodów i kosztów, które ponosi przedsiębiorstwo oraz ustalaniu zysku jaki wygenerowało. Na podstawie różnicy tych wielkości określa się kolejno należności firmy wobec państwa. Jest to bardzo korzystna forma rozliczania się z urzędem, niestety nie każdy przedsiębiorca może w ten sposób poprowadzić księgowość swojego przedsięwzięcia.,

Aktualnie próg dochodów, którego przekroczenie zobowiązuje do poprowadzenia księgowości pełnej wynosi 2 000 000 euro. Decyzji tej sprzeciwiała się Krajowa Rada Biegłych Rewidentów tłumacząc, że obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych gwarantuje bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Nienależnie od osiąganego dochodu do skorzystania z księgowości uproszczonej nie są upoważnione spółki kapitałowe, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Podmioty te bezwzględnie muszą stosować się do zasad prowadzenia księgowości pełnej.