Mały ZUS 2020

Od 1 lutego 2020 r. warunkiem jaki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z małego ZUS jest osiągnięcie w poprzednim roku kalendarzowym przychodu nie wyższego niż 120 tys. zł. Ta zmiana znacznie zwiększy liczbę osób, które będą mogły skorzystać z ulgi, skoro limit przychodu został zwiększony dwukrotnie.

Na początku wprowadzenia małego ZUS bardzo ważne było zgłoszenie się do niego w odpowiednim terminie i z odpowiednim kodem. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zarejestrował się w terminie do 8 stycznia 2019 roku lub do 7 dni po rozpoczęciu działalności, wówczas na możliwość skorzystania ze składek od przychodu musiał czekać do rozpoczęcia kolejnego roku kalendarzowego. Takie same zasady obowiązują w styczniu 2020.

Natomiast zgłoszenie do małego ZUS plus musi nastąpić do końca lutego lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o okres korzystania z małego ZUS, to w dalszym ciągu pozostaje ograniczony do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że po 3 latach korzystania z ulgi, przez kolejne 2 lata przedsiębiorca będzie zobowiązany do odprowadzenia składek naliczanych ryczałtowo. Przy czym po upływie tych 2 lat pracownik będzie mógł skorzystać z ulgi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *