Metody amortyzacji

Przedsiębiorca powinien wiedzieć jak będzie wyglądać stawka amortyzacyjna w jego przypadku, a także musi prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie – odpisy amortyzacyjne muszą być równocześnie ujęte w księgach rachunkowych w odpowiedniej kolejności.

Przedsiębiorca ma możliwość rozliczenia środków trwałych będących własnością firmy oraz uznania ich w kosztach uzyskania przychodu, a więc pomniejszonego o wartość podatku VAT, który przyjdzie mu zapłacić. Amortyzację środka trwałego możemy rozliczyć poprzez następujące metody:

  • liniową,
  • według stawek indywidualnych,
  • metodą degresywną.

Decydując się na odpisy amortyzacyjne przedsiębiorca powinien wiedzieć również jak będzie wyglądać stawka amortyzacyjna w jego przypadku, a także musi prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących wyposażenie. Firma dokonująca odliczeń czynności amortyzacyjne zgodnie z przepisami może wykonywać co miesiąc w ratach, co kwartał jak i na koniec roku.

Różnica pomiędzy podatkiem należnym, a naliczonym?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *