Miejsce prowadzenia KPiR – pamiętaj zgłoś!

Osoba, która prowadzi księgowość w swojej działalności gospodarczej na podstawie skali lub liniowo, ma obowiązek prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Jest to księgowość uproszczona i każdy przedsiębiorca, który poświęci jedynie czas na zapisywanie systematyczne, da radę prowadzić ją samemu.KPiR

Obowiązkiem podatnika jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego o miejscu jej prowadzenia.

Kiedy należy zgłosić ten fakt do US:

  • gdy rozpoczynamy nową działalność, w której jest KPiR,
  • podczas zmiany sposobu prowadzenia księgowości z ksiąg rachunkowych na KPiR, oraz z formy ryczałtowej na uproszczoną.

2o dni po terminie założenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów podatnik musi poinformować o miejscu jej prowadzenia. Konieczne jest także, aby było to wykonane w formie pisemnej do naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Taki obowiązek należy jedynie do osób, które prowadzą księgowość samodzielnie lub zlecają ją biurze rachunkowemu. W przypadku drugim, należy także zgłosić fakt o przekazaniu księgowości biurze rachunkowemu. W takiej informacji należy zawrzeć dane:

  • miejsce prowadzenia KPiR,
  • adres i nazwa biura,
  • miejsce przechowywania Księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.