Mikrorachunki dla podatników – co to takiego?

W ostatnim czasie można usłyszeć sporo o „mikrorachunku”, który zacznie obowiązywać od 2020 roku, dotycząc wszystkich podatników. Będzie to nic innego, jak indywidualny numer rachunku, w którym zawarty będzie PESEL jeśli sprawa dotyczyć będzie podatnika, bądź NIP-u jeśli płatnika. Na rachunek ten trafiać będą wpłaty z tytułu podatku PIT, CIT oraz VAT.

Mikrorachunki są odpowiedzią skarbówki na kroki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w 2018 roku wprowadził dla płatników ZUS indywidualne numery rachunków składkowych. Z zapowiedzi Ministra Finansów wynika, iż z początkiem 2020 roku, każdy podatnik i płatnik otrzyma indywidualnie wygenerowany numer mikrorachunku podatkowego.

Docelowo na omawiane mikrorachunki trafiać będą wpłaty z podatków takich, jak CIT, PIT oraz VAT.

Tak, jak już wspominaliśmy – numery konta dla podatników (osób fizycznych) będą zawierały jego numer PESEL. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, bądź firm – numer konta będzie obejmował NIP. Jak zatem można zauważyć – będą tworzone na podstawie identyfikatorów, które obecnie są stosowane w deklaracjach podatkowych. Mikrorachunki będą obsługiwane przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Mikrorachunek będzie można uzyskać w każdym Urzędzie Skarbowym, bądź online na stronie www.podatki.gov.pl. Prócz tego w ostatnim kwartale 2019 roku zostanie uruchomiony tzw. generator mikrorachunków podatkowych, który umożliwi uzyskanie online swojego indywidualnego numer rachunku w Urzędzie Skarbowym.

Docelowo mikrorachunki mają umożliwić szybsze rozliczanie wpłat z tytułu należności podatkowych, co z kolei będzie pozwalało np. uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków „od ręki”. Dotychczasowe rachunki Urzędów Skarbowych, które były przeznaczone na wpłaty PIT, CIT oraz VAT zostaną zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *