Na co podniesienie minimalnej płacy ma wpływ?

Planowana zmiana minimalnego wynagrodzenia ukształtuje poziom pensji w wysokości 2600 zł brutto. Zmiany dotyczą pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. Minimalna stawka godzinowa w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług zostanie podniesiona do 17 zł.

Na wzrost wynagrodzenia mogą liczyć również niepełnoetatowcy, którzy otrzymują obniżoną proporcjonalnie do swojego wymiaru czasu pracy kwotę minimalnej płacy.

Na co ma wpływ minimalna płaca?
Wartość minimalnej płacy jest podstawą do obliczania pozostałych świadczeń:
– dodatek za pracę w porze nocnej
– wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój
– odprawy z tytułu zwolnień grupowych
– odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminacje
– wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu pracy
– kwota wolna od potrąceń
– świadczenie pieniężne dla praktykanta
– minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
– koszt zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem

 

??? Oferta biura rachunkowego

Obsługa kadrowo-płacowa, sporządzanie listy płac, sporządzanie umów i wniosków, wydawanie zaświadczeń – powierz nam sprawy pracowników swojej firmy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *