Na czym polega pełna księgowość?

Wśród przedsiębiorców, księgowość pełna jest uważana za najbardziej zaawansowaną, a jednocześnie kosztowną formę opodatkowania. Jest zaawansowana z powodu tego, iż osoba odpowiedzialna za jej prowadzenie i nią się zajmująca, musi być bardzo dobrze zaznajomiona z aktualnymi przepisami prawa, które bardzo często ulegają zmianom. Natomiast kosztowna, ponieważ nie zaleca się prowadzenia jej samodzielnie, ale zatrudniając księgową bądź wynajmując profesjonalne biuro rachunkowe.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spoczywa na wszystkich podmiotach gospodarczych, które w poprzednim roku obrotowym przekroczyły przychód powyżej progu 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złotówki. Jednak istnieją podmioty, które niezależnie od osiągniętego przychodu, są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości.

Na pełną księgowość zobowiązani są przejść przejść przedsiębiorcy, którzy do tej pory prowadzili uproszczoną księgowość, a zdecydowali się na przekształcenie swojej działalności w spółkę kapitałową prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) lub w spółkę osobową prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne), przy tych rodzajach działalności występuje bowiem obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podmioty prowadzące pełną księgowość, zobowiązane są do:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– selekcjonowania dowodów księgowych,
– ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów drogą inwentaryzacji,
– wyceniania posiadanych aktywów oraz pasywów,
– ustalania wyniku finansowego,
– sporządzania sprawozdań finansowych,
– gromadzenia i przechowywania firmowej dokumentacji.