Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018

W 2018 roku wprowadzonych w życie został szereg zmian w prawie podatkowych. Oto kilka najważniejszych:
1. Jednolity Plik Kontrolny – od 2018 roku obowiązek ten dotyczył będzie wszystkich przedsiębiorców niezależnie od kraju swojego pochodzenia.
2. Jedno konto w ZUS – wprowadzono indywidualny rachunek składkowy, na który przedsiębiorca powinien opłacać wszystkie składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Elektroniczne deklaracje VAT dla wszystkich – obowiązkowa elektroniczna wysyłka deklaracji VAT.
4. Jednorazowa amortyzacja – limit jednorazowej amortyzacji został podniesiony z 3 500 zł do 10 000 zł.
5. Likwidacja PIT-40 – od 2018 roku nie muszą rozliczać rocznego PIT-u dla przedsiębiorcy.
6. Split payment – wprowadzono metodę podzielonej płatności, podczas której VAT przekazywany jest na specjalny rachunek VAT dla przedsiębiorcy-kontrahenta.
7. RODO – na państwa członkowskie Unii Europejskiej został nałożony obowiązek stosowania się do przepisów zawartych w ustawie odnośnie przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w unijnym rozporządzeniu.