Niedobory towarów

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się sytuację, w których mamy do czynienia z niedoborami towarów. Przyczyny zaistnienia takiej sytuacji są różne, jednakże doprowadzenie do takiej sytuacji wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Niedobory towarów dzielimy na:

1. Zawinione – powstają na skutek zdarzeń losowych. Są to także niedobory naturalne wynikłe z charakterystyki towarów oraz spowodowane błędną ewidencją księgową.

2. Zawinione – spowodowane są zaniedbaniami oraz niewłaściwymi zabezpieczeniami.

Jeżeli podatnik dołożył należytej staranności w celu uniknięcia sytuacji, które doprowadzają do niedoborów poprzez utworzenie odrębnego pomieszczenia magazynowego, stworzenie procedury zabezpieczającej i ochronnej oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienia, jednakże jeżeli mimo tych aktywności niedobory powstały, wówczas zachowuje on prawo do odliczenia VAT, a więc nie musi dokonywać korekty odliczonego podatku.

Poznaj także informacje dotyczące BILANSU.