Niewystawienie faktury konsekwencje karno – skarbowe

Niewystawienie faktury nie wiąże się z żadnymi bezpośrednimi konsekwencjami podatkowymi. Sporządzenie tego dokumentu jest jednak istotne ze względu na obowiązek rozliczenia się z dokonanej sprzedaży z urzędem skarbowym, wykazania jej w odpowiednim okresie rozliczeniowym i ujęcie w deklaracji VAT. Błędy w ewidencji lub zatajenie części przychodów w deklaracji podatkowej jest już jednak podstawą do nałożenia na przedsiębiorcę odpowiednich sankcji.
Przedsiębiorca niewystawiający faktur lub robiący to w sposób niewłaściwy podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
Do odpowiedzialności karno – skarbowej zostaje pociągnięty każdy właściciel firmy, który:

– nie wystawia faktur lub rachunków,
– wystawia faktury lub rachunki w sposób wadliwy, to znaczy w sposób naruszający przepisy – na przykład po terminie,
– odmawia wystawienie faktury lub rachunku.
Organy podatkowe nie nakładają kary automatycznie. W pierwszej kolejności podejmowane są działania mające za zadanie wyjaśnić, czy faktura nie została wystawiona celowo. Karani są tylko Ci przedsiębiorcy, którzy umyślnie nie wystawiają FV lub specjalnie robią to w sposób nienależyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *