NIP – numer identyfikacji podatkowej

NIP, jak sama nazwa wskazuje, służy do identyfikacji podatników. Jest to unikalny kod, który nadawany jest na całe życie (w przypadku osób fizycznych) lub na cały okres istnienia danego podmiotu. Składa się on z 10 cyfr, z których:
– pierwsze 3 stanowią kod właściwego urzędu skarbowego,
– kolejnych 6 cyfr to losowe cyfry,
– ostatnia cyfra, to cyfra kontrolna.
NIP poprzedzony jest prefiksem “PL”.

Do posiadania tego numeru zobowiązane są:
– osoby fizyczne prowadzące działalność lub odprowadzająca składki na rzecz podatku VAT.
– płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, będące płatnikami.

Wydawaniem numeru NIP zajmuje się naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Od złożenie wniosku ma on zaledwie 14 dni na wydanie NIP i jest to procedura całkowicie bezpłatna. Wystarczy wypełnić formularz NIP – 7, NIP – 2 lub zaznaczyć odpowiednią rubrykę podczas składania druku druku CEIDG-1.

Wniosek może zostać odrzucony jeśli nie uda się potwierdzić istnienia danego podmiotu, złożony wniosek jest niekompletny lub zawiera błędu lub jeśli złoży go podmiot nieprowadzący działalności lub niezgłoszony do VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *