Nowe przepisy Kodeksu pracy od 1 września 2016 roku

Przepisy Kodeksu pracy, wchodzące 1 września 2016 roku, nakładają obowiązek zawierania pisemnej umowy o pracę między pracownikiem a pracodawcą lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.

Zanim wejdzie nowelizacja możliwe jest potwierdzenie pracownikowi umowy o pracę w dniu jej podjęcia, czyli w do końca tego dnia. Skąd zmiana przepisów? Powodem jest przede wszystkim wskazywanie osób bez umowy o pracę, jako pracujących pierwszy dzień (tzw. „syndrom pierwszej dniówki”). W ten sposób – zdaniem inspektorów – pracodawcy nielegalnie zatrudniają pracowników. Po wprowadzeniu zmian w Kodeksie pracy, każdy pracownik i pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na piśmie lub potwierdzenie jej warunków, dzięki czemu Państwowa Inspekcja Pracy zatrudnienie sprawy z zatrudnianiem będą czytelne. Za niewywiązanie się z obowiązków grozi pracodawcom kara grzywny.

Nowelizacja mówi także o konieczności zapoznania się pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do niej.