O czym pamiętać przy wystawianiu faktur?

Najistotniejszą kwestią w trakcie wystawiania faktury jest to, aby zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okazuje się, że aby dana faktura była zgodna z prawem, musi zawierać określone elementy. Spośród nich możemy wymienić np. stawkę podatku VAT, dane stron transakcji, cenę jednostkową, wartość faktury itp.

Prócz powyższego na fakturze muszą znaleźć się informacje takie, jak:
– data wystawienia dokumentu,
– kolejny numer identyfikacyjny dokumentu,
– dane osobowe sprzedawcy i nabywcy towaru/usługi,
– data sprzedaży/wykonania usługi,
– nazwa (specyfikacja) towaru/usługi,
– ilość sprzedanych towarów/zakres wykonanych usług,
– stawka podatku.

Najistotniejszą kwestią w przypadku wystawiania faktury jest to, aby informacje były prawdziwe i rzetelne. Oznacza to nic innego, jak to, że podane informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym, jak również muszą odzwierciedlać rzeczywistą sytuację gospodarczą.

Niedozwolone jest dokumentowanie sprzedaży, która nie miała miejsca, bądź dokonywania zmian w informacjach zawartych na fakturze. Jeśli owe czynności zostaną udowodnione, przedsiębiorcę czekać będą bardzo surowe konsekwencje jak również zarzut nierzetelnego wystawiania faktur, co w odniesieniu prowadzenia działalności stanowi bardzo poważny zarzut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *