Obniżenie stawki podatku dochodowego

Nowelizacja przepisów o podatku dochodowym stanowi, że koszt uzyskania przychodów z tytułu służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej będzie większy.

Koszty:

  • wynosiły 111,25 zł miesięcznie, a w skali roku nie więcej niż 1335 zł → po zmianie jest to kwota 250 zł i nie więcej niż 3000 zł.
  • nie mogły przekroczyć rocznie 2002,05 zł za rok podatkowy → po zmianie nie mogą przekroczyć 4500 zł.

Niewątpliwie obniżenie stawki pierwszego progu podatkowego jest bardzo ważną zmianą.

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

  • do 85 528 zł podatek wynosi 17%
  • ponad 85 528 zł wynosi bez zmian 12 539,76 +32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Zgodnie z nowymi zasadami przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych, po zmianie:

  • zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%
  • kwota zmniejszająca podatek wynosi 548,3 zł

Niższa stawka podatku PIT obejmuje podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej. Pozytywny, choć relatywnie słabszy wpływ powinni odczuć zamożniejsi obywatele Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *