Obowiązkowy nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.

Do wiadomości publicznej trafiła informacja odnośnie przygotowanego projektu rozporządzenia, który przesuwać będzie obligatoryjny termin nowych plików JPK_VAT z 1 lipca 2020 roku na 1 października 2020 roku. Jest to spowodowane tym, iż zdaniem resortu finansów czas epidemii ma znaczny wpływ na realizację obowiązków dotyczących wdrożenia nowego pliku.

Rozporządzenie, nad którym właśnie trwają prace jest istotne do wdrożenia nowego pliku JPK_VAT, który obejmował będzie deklaracje VAT. Zgodnie z tym, co ujęte zostało w art.99 ust. 13B ustawy o VAT minister finansów określi:
– zakres danych niezbędnych do rozliczenia podatku,
– sposób obliczenia wysokości podatku,
– sposób określania podstawy opodatkowania,
– sposób określania podatku należnego i podatku naliczonego,
– objaśnienia odnośnie sposobu wypełnienia deklaracji, miejsca oraz terminu składania deklaracji.

Rozporządzenie, które zostało poddane zmianom określa szczegółowo zakres danych, które zawarte są w deklaracjach podatkowych, a także w ewidencji VAT. Zmiana, którą opisujemy w dzisiejszym artykule jest skorelowana ze zmianą ustawy z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także niektórych innych usług.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *