Obsługa płac pracowniczych. Na czym polega?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc biura rachunkowego w zakresie obsługi płac pracowników. Na czym polega ta usługa? Co wchodzi w zakres pomocy specjalistów biura rachunkowego?

Obsługa płac obejmuje przygotowywanie listy płac oraz wszelkiej dokumentacji związanej z wypłatą pracownikom wynagrodzenia. Dodatkowo warto zaznaczyć, że obsługa płac obejmuje również przepisy normujące problematykę wynagradzania:

  • kodeks pracy
  • kodeks cywilny
  • ustawy i rozporządzenia tworzące prawo pracy, cywilne, prawo do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • ustawy normujące prawo emerytalno-rentowe
  • podatkowe kwestie z zakresu spraw płacowych

 

Istotne jest, że obsługa kadrowo-płacowa to szeroki zakres czynności związanych również z wystawieniem opinii prawnych dotyczących wynagrodzeń, postanowień organów przedsiębiorstwa dotyczących polityki płac i planów zatrudnienia, raporty i analizy, zaświadczenia.

Lista płac stanowi materiał do sporządzenia dokumentacji wynagrodzeń. Warto zaznaczyć, że pracodawcy muszą również prowadzić imienną kartę wypłacanego wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *