Odpowiedzialność księgowego

Problematyka prowadzenia księgowości sprawia, że wielu przedsiębiorców decyduje się powierzyć swoje finansom specjalistom.

Księgowy posiada obowiązek prowadzenia ksiąg klientów w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco. Co jednak jeżeli księgowy swoją pracę wykona nieprawidłowo? Na kim spocznie odpowiedzialność karna za powstałe w ten sposób uchybienia?

W podmiotach, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych za zadania z zakresu księgowości odpowiedzialność ponosi kierownik. Jeżeli jednak spółka zatrudnia księgowego na etacie to odpowiedzialność ta ma podwójny charakter i pozwala do odpowiedzialności karno-księgowej pociągnąć również księgowego.

Biura rachunkowe świadczące usługi księgowe zobowiązane są do wykupienia polisy OC, która zapewnia rekompensatę w razie nieprawidłowości powstałych z winy zawodowców.
Przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem wyłącznie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie posiadają obowiązku wykupienia ubezpieczenia, gdyż nie obejmuje ono prowadzenia na rzecz podatników i płatników ksiąg podatkowych oraz innych form ewidencji do celów podatkowych.