Pełna księgowość również w stowarzyszeniach i fundacja – dlaczego?

 

Prowadzenie pełnej księgowości jest jednym z obowiązków wielu przedsiębiorstw, ale nie tylko. Do prowadzenia tego typu rachunkowości zmuszone są też inne organizacje. Pośród nich wyróżnia się stowarzyszenia rejestrowe oraz fundacje. Dlaczego jednak organizacje pożytku publicznego muszą prowadzić pełną księgowość? Oto tego przyczyny! 

Stowarzyszenia rejestrowe i fundacje to organizacje powstające w oparciu o fundusz założycielski lub status. Nie mają ścisłego składu osobowego, a więc potrzebna jest im osobowość prawna, tak jak w przypadku spółek z o.o. i akcyjnych. Z tego też powodu zarejestrowane w KRS stowarzyszenia i powstające również na skutek rejestracji w KRS fundacje, stają się osobami prawnymi.

Skoro stowarzyszenia to osoby prawne, nie mogą uniknąć obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, który nakłada na nie Ustawa o Rachunkowości. Tak więc stowarzyszenia i fundacje jako osoby prawne nie mają możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości, nawet jeżeli ich działalność służy pożytkowi społecznemu. Za to jednostki te mogą skorzystać z kilku przywilejów w zakresie prowadzenia rachunkowości – są to między innymi możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego i brak obowiązku stosowania się do zasady szczególnej ostrożności.