Podatek liniowy w działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność, może wybrać, w jaki sposób będzie opodatkowywać swój dochód. Możliwe formy opodatkowania to: podatek dochodowy na zasadach ogólnych – skala podatkowa, podatek liniowy, zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania dochodu przedsiębiorcy. Gdy ją wybierzemy, dochód będzie opodatkowany stawką 19%. Należy pamiętać, że stawka opodatkowania będzie taka sama, niezależnie od tego, czy dochód jest niski, czy wysoki. Warto mieć to na uwadze przy wyborze formy opodatkowania. 

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym może stosować zarówno podatnik, który samodzielnie prowadzi swoją działalność, jak i podatnicy, którzy są wspólnikami w spółkach niebędących osobą prawną.

Jednym z podstawowych warunków skorzystania z podatku liniowego jest nie świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to usług o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał bądź wykonuje dla niego na etacie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *