Posiłki profilaktyczne dla pracowników

Zatrudniając pracowników przedsiębiorca posiada pewne obowiązki, które zobowiązany jest wykonywać. Jednym z nich jest zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych. Obowiązek ten nie dotyczy jednak każdego pracodawcy.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom jeśli:

  • wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u mężczyzn powyżej 2000 kcal, u kobiet powyżej 1100 kcal,
  • wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u mężczyzn powyżej 1500 kcal, u kobiet powyżej 1000 kcal, w przypadku pracy wykonywanej w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza,
  • wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u mężczyzn powyżej 1500 kcal, u kobiet powyżej 1000 kcal, w przypadku prac wykonywanych na przestrzeni otwartej w okresie zimowym,
  • wykonują prace pod ziemią.

Okres zimowy to czas od 1 listopada do 31 marca. temperatura powietrza nie wpływa na prawo do otrzymywania posiłków profilaktycznych.

 

Zapraszamy na naszą stronę główną!