Potwierdzenie zapłaty, a wliczenie w koszty

ksiegowosc online

 

Do ujęcia w koszty danych operacji gospodarczych potrzebne są odpowiednie dokumenty, np. faktura zakupu. Ujmuje się je na podstawie dokumentów, nawet jeżeli płatność nastąpi w późniejszym terminie. Nie zawsze tak jest.

Są wyjątkowe przypadki, kiedy do ujęcia kosztów potrzebne jest potwierdzenie zapłaty? Zalicza się do nich:

  • opłacenie odsetek od zobowiązań z tytułu:
    • pożyczek i kredytów zaciągniętych na potrzeby prowadzonej działalności
    • zwłoki z tytułu nieuregulowania zobowiązań z kontrahentami
    • raty leasingu finansowego
  • wypłata wynagrodzenia,
  • zapłata składek ZUS,
  • odpis na cele Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.