Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim

Przepisy Kodeksu Pracy jasno określają, że powrót pracownika do pracy po zakończonym zwolnieniu chorobowym dłuższym niż 30 dni jest możliwy w sytuacji, gdy zostały przeprowadzone odpowiednie badania kontrole decydujące o tym czy może on wykonywać te same obowiązki co przed zwolnieniem.
Pracodawca zobowiązany jest do skierowania pracownika na badania kontrolne (w czasie godzin pracy oraz na koszt pracodawcy).

Pracownik zobowiązany jest do dostosowania się do poleceń lekarskich.

Obowiązkowe informacje na skierowaniu lekarskim:
– rodzaj badania
– określenie stanowiska pracy pracownika
– informacje na temat ewentualnych czynników szkodliwych dla zdrowia

Jeżeli pracownik odmawia wykonania badań kontrolnych pracodawca:
– nie może dopuścić go do pracy;
– może nałożyć karę porządkową lub materialną;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *