Powstanie obowiązku podatkowego

Ustawy podatkowe, które normują wybrane podatki określają w jakich sytuacjach i kiedy powstaje wspomniany obowiązek podatkowy. Znaczy to, że powstanie on w sytuacjach wykazanych w prawie, niezależnie od woli podlegających mu podmiotów lub osób. Wymieniony obowiązek ma osobisty charakter, a co za tym idzie podatnik nie będzie się mógł od niego uwolnić na przykład dzięki zawarciu umowy z osobą trzecią, w celu przyjęcia jego obowiązku podatkowego. Nawet jeśli ciężar ekonomiczny podatku poniosłaby faktycznie osoba trzecia, obowiązek podatkowy będzie dotyczył tego podmiotu, który wskazano w umowie.

Obowiązek podatkowy od darowizn i spadków powstaje:

  • podczas nabycia w drodze zapisu lub dalszego zapisu – od daty ogłoszenia testamentu,
  • podczas nabycia na drodze dziedziczenia – w momencie otrzymania spadku,
  • podczas nabycia tytułem zachowku – w momencie zaspokojenia roszczenia,
  • podczas nabycia z polecenia testamentu – w momencie wykonania tegoż polecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *