Pracownik młodociany

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 16. rok życia, jednak nie przekroczyła 18 lat. Od września wiek osoby, którą można uznać za pracownika młodocianego zostanie obniżony z 16 do 15 lat.
Zatrudnianie pracowników poniżej tego wieku jest nielegalne. Wyjątkowo dopuszcza się jednak zatrudnienie osób poniżej wieku 16 lat w przypadku gdy nie ukończyły gimnazjum, ukończyły gimnazjum a nie ukończyły 16 lat, nie ukończyły gimnazjum ale nie mają 16 lat. Poza tymi wyjątkami możemy zatrudniać wyłącznie pracowników młodocianych, którzy ukończyli gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające iż wykonywana praca nie będzie zagrażać ich zdrowiu.

Młodociany, który nie posiada wykształcenia zawodowego może zostać zatrudniony w celu kształcenia zawodowego.

Z pracownikiem młodocianym pracodawca powinien zawrzeć umowę na czas określony, nie ma możliwości zawierania umów na czas nieokreślony oraz okres próbny. Co ważne, zatrudnienie nie może być krótsze niż 36 miesięcy czyli okres kształcenia.

Młodociany pracownik do 16 lat nie może pracować więcej niż 6 godzin dziennie, w przypadku ukończenia 16 lat czas ten wydłuża się do 8 godzin dziennie. Gdy pracuje dłużej niż 4,5 godziny dziennie wówczas należy mu się 30 minutowa przerwa.

 

Zobacz też: Amortyzacja