Prawo podatkowe – nowe przepisy!

Prawo podatkowe, to dziedzina, która ulega bardzo szybkim zmianom. Dotyczą one każdego. Warto dowiedzieć się, jakie nowe przepisy obowiązują. prawa podatnika

Czym jest prawo podatkowe? Jest to dziedzina prawa finansowego, zawiera ona ogół przepisów, które regulują zasady wymagane do rozliczania się z zobowiązań podatkowych. Dotyczą podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Dziedzina ta także, reguluje wszystkie obowiązujące procedury, które muszą być przestrzegane, nie tylko przez podmioty, które są w trakcie postępowania podatkowego, ale także organy podatkowe.

Od  2015 wchodzą w życie nowe przepisy, o których warto jest pamiętać:

  • W gabinetach stomatologicznych, obowiązkowe jest posiadanie kasy fiskalnej.
  • Każda praktyka lekarska, która udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczych a także rolników ryczałtowych, także musi posiadać kasę fiskalną. W praktyce wygląda to tak, że jedynie lekarze, którzy prowadzą swoją działalność na rzecz NFZ nie mają obowiązku korzystania z kas.
  • Kolejne zmiany przewidziane są w procedurach upadłościowych i naprawczych. Nowe przepisy są o wiele łagodniejsze w kwestiach ogłoszenia upadłości. Dodatkowo umorzenie długu w specjalnych okolicznościach (choroba, inne nieprzewidziane sytuacje) będzie możliwe.
  • Dochody z tak zwanych zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), będą opodatkowane w Polsce.
  • Ulga prorodzinna także uległa zmianom. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie do kwoty 2 000 zł.