Prowadzenie księgowości w programach komputerowych


ksiegowosc-onlineProwadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych jest niezwykle łatwe i pomocne. Pozwala szybciej prowadzić księgowość, a jednocześnie dbać bardziej o jej dokładność, niwelując ewentualne błędy.

Prowadzenie księgowości w programach komputerowych jest dużym ułatwieniem, jednak nie można zapomnieć o obowiązkach, jakie się z tym wiążą. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowej za pomocą programu komputerowego wymaga od przedsiębiorcy posiadania miedzy innymi pisemnej instrukcji obsługi programu. To jednak nie wszystko.

Możliwość korzystania z programów komputerowych przy prowadzeniu księgowości wymaga zapewnienia niezwłocznego wglądu do zapisów dokonanych w programie oraz wydruków z niego, a także przechowywania danych z programów na nośnikach magnetycznych do czasu wydruku. Nośniki te muszą zagwarantować danym księgowym ochronę przez zatarciem oraz zniekształceniem.

POWIĄZANY WPIS: Czy excel może zastąpić program ksiegowy?