Przedawnienie długów

Kodeks Cywilny przewiduje termin przedawnienia długu. W rezultacie dłużnik nie jest już zobowiązany do spłacenia danego zobowiązania, chyba że zrzeknie się prawa do przedawnienia.

Czy jednak przedawnienie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji? I ile czasu musi minąć, aby dług został przedawniony?

Bardzo często osoby zadłużone liczą na to, iż wierzyciel nie będzie ubiegał się o swoją należność aż w końcu nasz dług zostanie umorzony. Tymczasem wierzyciel może zgłosić sprawę do sądu. Wówczas naliczone zostaną kolejne opłaty związane z kosztami sądowymi. Co więcej, proces taki może trwać nawet kilka lat.

Terminy przedawnienia:
– 6 lat w przypadku wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych pełnomocnym wyrokiem,
– 3 lata w przypadku roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także oświadczeń okresowych.

W przypadku pozostałych kategorii finansowych mamy do czynienia ze skróconymi terminami przedawnienia długu:
– mandaty – 1 rok,
– roszczenia z tytułu umowy przewozu – 1 rok,
– roszczenia z tytułu niezapłaconej faktury – 2 lata,
– roszczenia z tytułu umowy sprzedaży i dokonanej dostawy – 2 lata,
– roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata,
– usługi telekomunikacyjne – 2 lata,
– debet na koncie – 2 lata,
– roszczenia z tytułu prowadzonej działalności – 3 lata,
– niezwrócona bądź nie zapłacona kaucja – 3 lata,
– długi spadkowe – 6 lat w przypadku, gdy wierzyciel nie podejmie żadnych kroków w celu wyegzekwowania zapłaty.