Rachunek zysków i strat 2021

Rachunek zysków i strat jest jednym jednym z najważniejszych dokumentów (zaraz obok bilansu), częścią sprawozdania finansowego. Podsumowuje przychody i dochody danego przedsiębiorstwa, a także obrazuje czy biznes się utrzyma i generuje zyski. 

Sporządzanie RZiS jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy.

W Polsce istnieją dwie obowiązujące metody sporządzania tego rachunku:

  • rachunek zysków i strat porównawczy
  • rachunek zysków i strat kalkulacyjny

Ten pierwszy jest nieco mniej wymagająca od sporządzającego. Polega na zestawieniu kosztów według rodzaju. Ta klasyfikacja jednak nie pokazuje dokładnych wyników co do jednostki. Jest bardziej ogólny, niż wariant drugi.

Wariant kalkulacyjny dzieli koszty z uwzględnieniem miejsc ich powstawania, opierając się na kalkulacyjnym układzie kosztów. W tym typie liczenia zysków i strat koszty ustala się w oparciu o koszt własny sprzedanych produktów i dolicza się do nich koszty sprzedaży.

Podstawowe informacje, na których powinno budować się rachunek zysków i strat:

  • podstawowe informacje- przychody ze sprzedaży, koszty jakie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów
  • pozostałe operacje- transakcje: kary, odszkodowania, działalność socjalna i podobne
  • działalność finansowa- różnica między przychodami a kosztami
  • wynik finansowy- zysk lub strata brutto, czyli rezultat działalności

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *