Regulacje prawne rachunkowości

Prowadzenie rachunkowości nie jest tylko obowiązkiem Polskich przedsiębiorców – oczywiste. Ponieważ prowadzą ją również zagraniczne przedsiębiorstwa, a gospodarka staje się coraz bardziej otwarta – globalna, poczyniono pewne kroki, które miały na celu ujednolicenie zasad rachunkowości. Tak powstały MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) oraz MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej).

Stosunek Polski do MSR i MSSF

Mimo powstania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej, w Polsce bezwzględnie obowiązują przepisy Ustawy o rachunkowości. Dopiero w przypadku braku uregulowań w niej, stosowane są standardy międzynarodowe. Mimo tego, wszystkie notowane spółki europejskie mają obowiązek dostosować się do MSSF, co obwiązuje również wszystkie banki.

 Regulacje rachunkowości

MSR i MSSF to zaledwie jedne z czterech aktów normatywnych, regulujących zasady prowadzenia rachunkowości. Prowadząc księgowość należy również stosować się do innych przepisów, regulujących rachunkowość. Są to już wspomniana wcześniej Ustawa o rachunkowości i  IV Dyrektywa Unii Europejskiej.