Rejestracja w CRPA

CRPA, czyli Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Każdy przedsiębiorca, którego działalność skupia się na wyrobach akcyzowych lub pomimo braku podmiotu gospodarczego, korzysta z wyrobów akcyzowych, ma obowiązek zgłosić to do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Obowiązek rejestracji w CRPA dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą dotyczy głównie:

  • wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu akcyzą
  • wykonywania czynności, do których wykorzystuje się wyroby akcyzowe, które objęte są zwolnieniem od akcyzy lub zawarte są w ustawie o podatku akcyzowym
  • nabywania wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego, który podlega pod prawo Unii Europejskiej

Dodatkowo wymóg ten dotyczy także podmiotów, które prowadzą działalność skupioną na niszczeniu wyrobów akcyzowych, podmiotów pośredniczących i reprezentujących. A także podmioty, które nie są osobą fizyczną, a dotyczą paliw lotniczych, żeglugowych lub LPG.

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jest bezpłatna. Do zgłoszenia wystarczą podstawowe dane podmiotu, e-podpis, kody CN zużywanych wyrobów oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *