Rękojmia vs gwarancja

W sytuacji, kiedy konsument zakupi wadliwy bądź uszkodzony towar, ma wówczas prawo do reklamacji, co może odbyć się w formie rękojmi bądź gwarancji. Mimo tego, że każdy z tych przypadków broni prawa konsumenckiego, występują pomiędzy nimi bardzo zasadnicze różnice.

Rękojmia odnosi się do sytuacji, kiedy występują wady fizyczne i prawne. Stanowi ona odpowiedzialność sprzedawcy i dotyczy zarówno nowych rzeczy, jak i używanych. Należy jednak mieć na uwadze, że rękojmia jest czystym ryzykiem i ma charakter absolutny, a więc nie zależy to w żadnym stopniu od sprzedawcy.

Z kolei gwarancja stanowi fakultatywne zobowiązanie gwaranta do osoby kupującej, która powstaje, gdy sprzedana rzecz nie spełnia właściwości wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym. Co jest ważne – gwarant samodzielnie określa swoje zobowiązania wobec kupującego. Może je stanowić np. zwrot gotówki, wymiana towaru, bądź jego naprawa.

Aktualizacja informacji w zakresie rękojmi:
Do 1 stycznia 2022r. pzedsiębiorcy powinni:
– dokonać aktualizacji ogólnych warunków umów;
– rozbudować informacje dostarczane konsumentowi przed zawarciem umowy;
– ustanowić praktyki, które pozwolą wykonać obowiązki nałożone przez prawo unijne;