Rewolucja w umowach o pracę

Już niedługo przybędzie osób, które pracują na podstawie umów o pracę. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy prowadzi pracę nad projektem o prawie pracy. W ramach nowych przepisów prawa pojawią się nowe rodzaje kontraktów, przede wszystkim umowa na pracę sezonową i na pracę dorywczą.

Praca dorywcza nie będzie mogła obowiązywać dłużej niż 30 dni w ciągu całego roku kalendarzowego. Będzie ona miała zastosowanie w przypadku prac krótkoterminowych i nieregularnych.

Praca sezonowa dopuszczalna jest tylko w szczególnych przypadkach. Wiąże się ona z cyklami produkcji rolnej i gospodarczej. Umowę sezonową można zawrzeć w związku z okresowym zapotrzebowaniem na prace związane z warunkami atmosferycznymi.

Wprowadzone zmiany są ryzykiem, że polscy przedsiębiorcy stracą elastyczność zatrudnienia, a przez to także konkurencyjność na rynku europejskim.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem na temat kalkulacji kosztów