Rozliczenie VAT – metoda kasowa

Metoda kasowa rozliczenia VAT przeznaczona jest dla małych podatników. W rozumieniu ustawy o VAT małym podatnikiem jest:

  • podatnik u którego wartość sprzedaży (z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro.
  • podatnik: prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 45.000 euro.

Kwoty euro przeliczane są według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

Metoda kasowa rozliczenia VAT polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania zapłaty (może to być całość lub część) jeśli dokonujemy dostawy towarów lub świadczymy usługi na rzecz podatnika czynnego. W przypadku, gdy świadczymy usługi osobie prywatnej obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 180 dnia od wydania towarów.

Mały podatnik korzystający z metody kasowej ma prawo odliczyć podatek VAT w okresie, w którym dokonał zapłaty lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Stosowanie metody kasowej oznacza obowiązek umieszczenia na fakturach sprzedażowych odpowiedniej adnotacji (“metoda kasowa”).

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na metodę kasową rozliczając VAT, składają deklarację kwartalne. Mali podatnicy są zwolnieni z tej czynności:

  • przez okres 12 miesięcy od dokonania rejestracji jako podatnicy VAT czynni,
  • którzy w danym kwartale lub w 4 poprzednich dokonali dostawy towarów tzw. wrażliwych chyba, że łączna wartość dostaw netto nie przekroczyła w żadnym z tych okresów 50 000 złotych.