Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form uproszczonej księgowości. Polega na tym, że podatek jest płacony od przychodu bez możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. ryczalt

Wybór takiej formy nie jest możliwy dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Jedynie jednoosobowe działalności gospodarcze oraz nie wszystkie spółki osobowe, mogą wybrać taki sposób rozliczania się z fiskusem. Szczegółowe wymagania są opisane w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.). Z grona osób, które mogą prowadzić swoją księgowość w formie ryczałtu wyklucza się między innymi:

  • osoby, które prowadzą: aptekę, kantor, lombard, działalność polegającą na handlu akcesoriami i częściami do pojazdów mechanicznych,
  • osoby które udzielają pożyczek pod zastaw,

Aby z niego korzystać należy na początku istnienia firmy złożyć specjalne oświadczenie w formie pisemnej o wyborze właśnie takiego sposobu opodatkowania. Dokument należy zanieść do naczelnika odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowego.

Podatek w takiej odmianie trzeba opłacić od przychodów z działalności gospodarczej, nie pomniejszonych o żadne koszty jego uzyskania. Obowiązujące stawki są zależne od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Wynoszą one: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, oraz 2%.