Składanie sprawozdania finansowego 2019

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego leży na barkach:
– członków zarządu spółek kapitałowych,
– wspólników, którzy prowadzą sprawy spółki w spółce jawnej,
– komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
– likwidatorów, syndyków i zarządców w postępowaniu upadłościowym,
– członków organów zarządczych innych jednostek.

Sprawozdanie za 2018 rok należy złożyć w formie elektronicznej. Oznacza to, że dokument ten musi zostać sporządzony w formacie XML i podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a następnie wysłany do Urzędu Skarbowego online.

Przedsiębiorcy posiadający konto w systemie S24 oraz osoby, które ujawniły swój numer PESEL w eKRS formalność tą mogą dokonać zupełnie za darmo. W przypadku prokurentów, likwidatorów, pełnomocników, cudzoziemców oraz polskich obywateli, którzy nie ujawnili swojego numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym niezbędne jest uregulowanie odpowiedniej opłaty.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do 15. dnia licząc od momentu jego zatwierdzenia. W przypadku, gdy rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym dzień ten przypada na 15. lipca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *