Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem finansowym przygotowywanym dla grupy jednostek, które powiązane są ze sobą kapitałowo np. tworzą grupę kapitałową. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowuje się na poziomie jednostki dominującej, która to sprawuje kontrolę nad innymi podmiotami z danej grupy jednostek. Są to tzw. spółki zależne.  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym obejmuje dane zarówno jednostki dominującej jak i jednostek zależnych ze wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę.

skonsolidowane sprawozdanie finansoweCo oznacza konsolidacja sprawozdania finansowego?

Konsolidacja sprawozdania finansowego to połączenie sprawozdań finansowych jednostek, wchodzących w skład grupy kapitałowej. Sumuje się wtedy odpowiednie pozycję z sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, uwzględniając odpowiednie wyłączenia, które mogą stanowić na przykład transakcje wewnątrz grupowe.

Dlaczego konsoliduje się sprawozdania finansowe?

Skonsolidowane sprawozdania  tworzy się między innymi w celu weryfikacji, czy dana grupa przedsiębiorstw kontrolowana przez tych samych właścicieli nie ma dominującego udziału w rynku – nie stanowi monopolu. Zadaniem skonsolidowanego sprawozdania jest również ujawnienie takie sytuacji, w których deformowany jest obraz sytuacji finansowej jednostki dominującej poprzez transakcje wewnątrzgrupowe bądź ujawnienie sytuacji, w których część zysków danej grupy jest transferowana do tzw. „rajów podatkowych”.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obowiązkowo wysłane musi być drogą elektroniczną i podpisane elektronicznie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

🔹🔹🔹 Oferta biura rachunkowego

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego. Kompleksowe wsparcie w wypełnianiu obowiązków księgowo-podatkowych.