Środek trwały, a wartość rynkowa

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji jest ważne ze względu na możliwość zaliczenia wydatków związanych z ich zakupem do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli dokonać amortyzacji tych środków, czyli rozłożyć w czasie koszty związane z ich wyprowadzeniem do majątku firmy. Aby było to możliwe, konieczne jest, aby środki trwałe spełniały określone kryteria. Muszą stanowić własność lub współwłasność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a przewidywany okres ich użytkowania musi być dłuższy niż rok.

Co to jest wartość rynkowa?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych czytamy, że wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stanowiących w obrocie rzeczami lub prawnymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 

Jeśli nie można ustalić wartości początkowej środka trwałego na podstawie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia wyceny dokonuje podatnik. W jaki sposób to zrobić przeczytamy w ustawie o PIT. Należy uwzględnić ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *