Ulgi podatkowe

10 pomysłów na to w jaki sposób skorzystać z ulg podatkowych:

  1. Ulga prorodzinna – najbardziej popularna, ustawodawca przewidział różny zakres kwotowy w zależności od liczby dzieci. Przy jednym dziecku kwota wynosi 1112,04 złotych/rocznie.
  2. Ulga z tytułu IKZE – podatnik może skorzystać z takiej ulgi przedstawiając dokument ilustrujący kwotę pobranych oraz zapłaconych składek.
  3. Ulga na badania i rozwój – podatnik w tym przypadku zobowiązany jest do przedłożenia oraz prowadzenia ewidencji poniesionych kosztów z tego tytułu.
  4. Ulga na leki – w tym przypadku podatnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
  5. Ulga na samochód – podatnik musi legitymować się aktualnym orzeczeniem w przedmiocie stopnia niepełnosprawności.
  6. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – w tym przypadku odliczeniu podlega cała kwota wydatkowana na sprzęt rehabilitacyjny.
  7. Darowizny na organizację pozarządowe – konieczne jest wskazanie podmiotu obdarowanego, czyli numeru KRS fundacji.
  8. Darowizny na organizacje kościelne – konieczne jest wskazanie organizacji obdarowywanej.
  9. Ulga za Internet – podatnik w tym przypadku powinien wykazać źródło poniesionych kosztów właśnie z tego tytułu.
  10. Ulga abolicyjna – jest to ulga z tytułu podejmowania zatrudnienia za granicą. Podatnik jest zobowiązany przedstawić odpowiednik polskiego formularza PIT-11.

Strona główna 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *