Umowa leasingowa – na co zwrócić uwagę?

Podpisując umowę leasingu należy zwrócić uwagę na jej zapis i ogólne warunki, aby uniknąć niekorzystnych dla leasingobiorcy sytuacji, a mianowicie:

  • zabezpieczenie przed koniecznością spłaty całości raty przed wypłatą ubezpieczenia w razie uszkodzenia bądź kradzieży finansowanego przedmiotu,
  • doprecyzowanie kwestii obowiązywania umowy w sytuacji opóźnienia w spłacie którejkolwiek z rat,
  • podanie prawidłowej wartości przedmiotu, zgodnie z zamówieniem,
  • zgodność ujętego w umowie harmonogramu spłaty z otrzymaną wcześniej ofertą leasingu,
  • doprecyzowanie zasad rozwiązania umowy i tego konsekwencji,
  • weryfikacja przewidzianych umową kar,
  • konsekwencje dla leasingodawcy w sytuacji opóźnień w wydaniu finansowanego przedmiotu bądź jego wad technicznych,
  • opłaty dodatkowe i oprocentowanie,
  • zapis o terminie zwrotu finansowanego przedmiotu.

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania zakupu sprzętu, a w szczególności samochodów firmowych. Zasady jego funkcjonowania są jednak całkowicie odmienne od kredytu. Aby więc uniknąć niekorzystnych konsekwencji podpisanej umowy, należy uprzednio szczegółowo przeanalizować jej zapisy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.