Umowa leasingowa – na co zwrócić uwagę?

Podpisując umowę leasingu należy zwrócić uwagę na jej zapis i ogólne warunki, aby uniknąć niekorzystnych dla leasingobiorcy sytuacji, a mianowicie:

  • zabezpieczenie przed koniecznością spłaty całości raty przed wypłatą ubezpieczenia w razie uszkodzenia bądź kradzieży finansowanego przedmiotu,
  • doprecyzowanie kwestii obowiązywania umowy w sytuacji opóźnienia w spłacie którejkolwiek z rat,
  • podanie prawidłowej wartości przedmiotu, zgodnie z zamówieniem,
  • zgodność ujętego w umowie harmonogramu spłaty z otrzymaną wcześniej ofertą leasingu,
  • doprecyzowanie zasad rozwiązania umowy i tego konsekwencji,
  • weryfikacja przewidzianych umową kar,
  • konsekwencje dla leasingodawcy w sytuacji opóźnień w wydaniu finansowanego przedmiotu bądź jego wad technicznych,
  • opłaty dodatkowe i oprocentowanie,
  • zapis o terminie zwrotu finansowanego przedmiotu.

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania zakupu sprzętu, a w szczególności samochodów firmowych. Zasady jego funkcjonowania są jednak całkowicie odmienne od kredytu. Aby więc uniknąć niekorzystnych konsekwencji podpisanej umowy, należy uprzednio szczegółowo przeanalizować jej zapisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *