Umowy cywilnoprawne

umowy cywilnoprawne

Zatrudnienie pracownika może być oparte na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Powinno się to zgodnie z przepisami prawa odbywać na podstawie umowy o pracę. Jednak często przedsiębiorcy zatrudniają pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to dla nich znacznie wygodniejsze i tańsze. 

Do umów cywilnoprawnych zalicza się: umowę-zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną oraz kontrakt menadżerski. Dzieli się te umowy na nazwane czyli takie, których zasady są szczegółowo spisane w Kodeksie Cywilnym (umowę-zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną) oraz nienazwane, stanowiące przeciwieństwo czyli nie posiadające szczegółowych zasad zawierania (kontrakt menadżerski).

Z zawierania umowy cywilnoprawnej wynika wiele korzyści. Są to na przykład:

  • nie odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (mniejsze koszty, w określonych przypadkach),
  • brak zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy (urlopy, okres wypowiedzenia, warunki pracy)
  • łatwiejszy sposób rozwiązania i nawiązania współpracy,
  • brak minimalnego wynagrodzenia,
  • mniejsze obowiązki z zakresu kadr i płac.

Gdzie można znaleźć przepisy prawa gospodarczego?